รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมภาพผลงาน

ประมวลภาพส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ

รวมรูปภาพการศึกษาดูงานและฝึกอบรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในทวีปยุโรป
(อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน)
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศกัมพูชา
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศเกาหลี
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศจีน
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศนิวซีแลนด์
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศพม่า
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศมาเลเซีย
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศลาว
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศเวียดนาม
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
(ฟินแลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดน, นอร์เว)
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศอินเดีย
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศอินโดนีเซีย
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศอียิปต์
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย
รวมรูปภาพการศึกษาดูงานในเกาะฮ่องกง
รวมรูปภาพชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:December 2010