รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

FAQ

เมนู ถามมา-ตอบไป กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมคุยกันให้สะดวกกว่าที่ท่านกำลังใช้อยู่ เมนูถามมา-ตอบไป ตั้งใจจะให้เป็นเวที่ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่สนใจ วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถ้ามีผู้ใดสนใจจะถามในเรื่องใด ผมยินดีที่จะช่วยตอบให้ทางเมนูนี้นะครับ
มีเรื่องเร่งด่วนติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0817054553
หรือ
email มาที่
wachum49@hotmail.com
หรือ
chumpotw@yahoo.com
ขอบคุณครับ

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:December 2010