รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

สวัสดีครับ

เว็บไซต์ที่ทุกท่านกำลังเข้าเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานของผมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ตลอดชีวิตการรับราชการของผมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา ผมได้ทำหน้าที่ในการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาโดยตลอด ถึงแม้ผมจะเกษียณอายุราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ผมก็ยังคงทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีี เพียงแต่ย้ายที่ทำงานไปอยู่ที่ตึกดินสอ ผมคิดเสมอว่าสาระเนื้อหาวิชาต่างๆควรมีการเผยแพร่ให้แพร่หลายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการสาระ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ สาระที่ผมสอนมีทุกระดัีบ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนกระทั่งระดับปริญญาเอก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้บริการการศึกษาค้นคว้า ในระบบอินเทอร์เน็ต
ผมหวังว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์สำหรับการเรียนการค้นคว้าในวิชาต่างๆที่ผมได้เขียนขึ้น ส่วนสาระอื่นๆที่ผมได้นำเสนอประกอบความสนใจก็คงจะมีส่วนให้ทุกท่านได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน และคงได้ประโยชน์จากการอ่านได้บ้างพอสมควร
ขอให้มีความสุขต่อการศึกษาค้นคว้า มีข้อแนะนำใดๆ กรุณาติดต่อผมได้ตามที่อยู่ข้างล่าง
ขอขอบคุณ
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
4 กรกฎาคม 2560

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012