ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

930    ประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณ

930 ประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณ จนถึงประมาณ ค.ศ.499

931 จีนโบราณ ถึง ค.ศ. 420

932 อิยิปต์โบราณ ถึง ค.ศ. 460

933 ปาเลสสไตน์ แรกถึง ค.ศ. 70

934 อินเดียโบราณ ถึง ค.ศ. 647

935 เมโสโปเตเมียและที่ราบสูงอิหร่าน ถึง ค.ศ. 637

936 ยุโรปตอนเหนือ และ ตะวันตกของแหลมอิตาลี ถึง ค.ศ. 499

937 แหลมอิตาลี และ บริเวณใกล้เคียง ถึง ค.ศ. 476

939 กรีซโบราณ ถึง ค.ศ. 323

939 ประวัติศาสตร์โบราณส่วนอื่นๆของโลก ถึง ค.ศ.640

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to chumpot@hotmail.com